Kehomme toimii eri tilanteissa eri tavoin ja tieto kehon fysiologisesta toiminnasta esim. suorituksen tai palautumisen aikana on tärkein lähtökohta täydellisesti toimivan kompressiotuotteen suunnittelussa.

Tämän merkittävän eron on Tritanium huomioinut kehittäessään eXtend – kompressiotuotteita, joiden tehtävä on antaa käyttäjälleen juuri oikeanlainen kompressiopaine oikeassa tilanteessa ja tätä kautta auttaa saavuttamaan maksimaalinen fysiologinen hyöty kompressiotuotteen käytöstä.

Pitkäjänteisen kehitystyön läpikäyneiden eXtend -kompressiotuotteiden valmistuksessa on käytetty viimeisintä huipputeknologiaa ja niissä toteutuu tieteellisesti mitattu tarkka asteittainen kompressiopaine. Tämän tarkasti mitatun ja oikean suuruisen kompressiopaineen ansiosta kehon toiminnassa saavutetaan haluttu fysiologinen vaikutus ja eXtend -tuote todella tekee sen minkä lupaa. Olipa kyseessä sitten palautuminen tai suoritusherkkyyden optimointi, niin eXtend -tuotteista löytyy juuri tähän tarkoituksen sopiva oikean paineluokan tuote.

Mallisto pitää sisällään kahden eri paineluokan tuotteet, josta korkeamman paineluokan eXtend High –tuotteet on suunniteltu erityisesti intensiiviseen harjoitteluun ja kilpailukäyttöön. Matalamman paineluokan eXtend Low –tuotteet on tarkoitettu puolestaan urheilusuorituksesta / rasituksesta palautumiseen sekä matkustuskäyttöön.

Kaikki eXtend -malliston tuotteet on kehitetty ennen kaikkea kolmea erittäin tärkeää ominaisuutta silmällä pitäen:

  1. Suorituskyvyn optimoiminen
  2. Palautumisen tehostuminen
  3. Vammariskin vähentyminen

eXtend -kompressiotuotteiden hyödyt

Tritanium eXtend -kompressiotuotteilla voidaan saavuttaa monenlaisia hyötyjä jo ennen suoritusta, suorituksen aikana sekä myös suorituksen jälkeen.

Ennen suoritusta – Parempi suoritusvalmius:

 • Lihasten aktivaatiotason nouseminen
 • Aineenvaihdunnan herääminen
 • Kehon lämpötilan optimointi

Suorituksen aikana – Maksimaalinen suorituskyky:

 • Tehostunut verenkierto => lihakset saavat enemmän happea ja energiaa
 • Tehostunut kuona-aineiden poistuminen => lihakset toimivat optimaalisesti suorituksen aikana
 • Hermo-lihasliitoksia aktivoiva vaikutus => liikkeen kinesteettinen ketju parantuu ja harjoittelutuntuma on mielekkäämpi
 • Kudoksia tukeva vaikutus => mikrotärinä kudostasolla vähenee, loukkaantumisriski pienenee

Suorituksen jälkeen – Nopeampi palautuminen:

 • Tehostunut aineenvaihdunta ja lymfaattisen järjestelmän toiminta
 • Nopeutunut epäpuhtauksien (laktaattien) poistuminen lihaksista
 • Vähentynyt suorituksen jälkeinen kudosturvotus ja lihasarkuus
 • Nopeampi valmistautuminen seuraavaan suoritukseen

Miten valita oikeanlainen kompressiotuote?

Oikealla tavalla toimivissa kompressiotuotteissa tulee aina olla ilmoitettuna tarkasti niiden kompressiopaine, joka ilmoitetaan yksiköllä mmHg (elohopeamillimetri). Eri kompressiopaineen vahvuuksilla voidaan vaikuttaa kehoon ja kudoksiin eri tavoin ja niinpä oikean sekä tarkoituksen mukaisen kompressiotuotteen valinta on tärkeää.

Tritaniun eXtend –mallistosta pitää sisällään korkeamman paineen eXtend High –tuotteet, jotka on suunniteltu erityisesti intensiiviseen harjoitteluun ja kilpailuun. Korkeamman paineluokan tuotteilla voidaan optimoida suorituskykyä, lisätä suoritusmukavuutta ja ennaltaehkäistä rasitusvammoja.

Matalamman paineluokan eXtend Low –tuotteet on suunniteltu puolestaan urheilusuorituksesta / rasituksesta palautumista varten ja ne toimivat erinomaisesti myös matkustuskäytössä. Matalan paineluokan tuotteet auttavat lihaksistoa palautumaan nopeammin harjoituksen jälkeisestä rasituksesta ja tätä kautta valmistaa lihaksistoa jo uutta harjoitusta varten.

Mihin kompression hyöty perustuu?

Kompressiotuotteiden vaikutus urheilun kannalta voidaan jakaa kolmeen pääosa-alueeseen: verenkiertoon (laskimot), imunesteen kiertoon (lymfaattinen järjestelmä) ja hermostoon (kompressiotuotteen välittömän vaikutuksen alla oleva iho). Kompressiotuotteen avulla lisätään hallitusti kudosten ulkoista mekaanista painetta, jonka myötä saadaan haluttuja fysiologisia vaikutuksia niin lihaksistoon, veri- ja imusuonistoon kuin myös hermostoon ja syvemmälle kudostasolle.

Tämä ulkoinen mekaaninen paine mm. pienentää verisuonten läpimittaa, jonka ansiosta laskimoläpät sulkeutuvat helpommin ja laskimovirtaus tehostuu (eli hapeton veri kulkeutuu nopeammin pois lihaksista). Myös imunesteitä kuljettavan lymfajärjestelmän toiminta tehostuu ja kehon oma ”roskahuolto” toimii nopeammin. Tehostuneen laskimo- ja lymfakierron ansiosta lihasten hapensaanti paranee sekä epäpuhtauksien poistuminen nopeutuu.

Kompressiotuotteiden vaikutus hermostoon pohjautuu pitkälti juuri tuotteen alla olevan ihon ja lihasten hermojen stimulointiin. Kun kompressiotuotteen paine kohdistuu sen alla olevaan ihoon, se stimuloi ihossa olevia hermopäätteitä ja täten parantaa niiden johtamiskykyä hermoimpulsseille. Tämä oletettavasti saa aikaan sen, että urheilija ”tuntee” kompression alla olevan kehon osan paremmin ja on tietoinen sen toiminnasta (esim. koripallon heittokäsi). Tämä vaikutusmekanismi on kuitenkin vähemmän tutkittu ja tunnettu kuin kompression vaikutus verenkiertoon ja lymfaattiseen järjestelmään.

Tämän ansiosta Tritanium eXtend -kompressiotuotteilla voidaan saavuttaa optimaalinen suoritusmukavuus, nopeampi palautuminen sekä rasitus- ja urheiluvammojen huomattava vähentyminen.