Tukena arjen kuntoutumisessa!

Tritanium eXtend -kompressiotuotteet

Tritanium CE-merkityt kompressiotuotteet on suunniteltu ennaltaehkäisevään hoitokäyttöön, kuntoutuskäyttöön, sekä erilaisten vammojen / oireiden hoitamiseen. Tritanium eXtend -kompressiotuotteiden valmistuksessa on käytetty viimeisintä huipputeknologiaa ja tuotteiden fysiologinen vaikutus perustuu tieteellisen tarkasti mitattuun asteittaiseen kompressiopaineeseen, joka jakaa paineen oikealla tavalla suhteessa raajan muotoon.

Kompressiotuotteiden avulla lisätään hallitusti kudosten ulkoista mekaanista painetta, jonka myötä saadaan haluttuja fysiologisia vaikutuksia niin lihaksistoon, veri- ja imusuonistoon, kuin myös hermostoon ja syvemmälle kudostasolle. Kompressiovaikutuksen myötä laskimoverenkierto sekä aineenvaihdunta tehostuvat ja lisäksi kompressiopaineella on myös hermo-lihasliitoksia stimuloiva vaikutus, jonka myötä esim. liikkeen kinesteettinen ketju parantuu. Hermostollisen vaikutusmekanismin kautta tuotteilla saadaan usein apua myös erilaisiin kiputiloihin. Näiden seikkojen ansiosta eXtend –kompressiotuotteiden käytöllä saavutetaan erinomaisia hoitotuloksia monen tyyppisten oireiden hoidossa ja ennaltaehkäisyssä.

Tuotemallisto pitää sisällään kahden eri paineluokan tuotteet;

  • Kevyemmän paineluokan tuotteet (kompressiopaineluokka 1, 10-15mmHg)
  • Keskivahvan paineluokan tuotteet (kompressiopaineluokka 2, 20-30mmHg).

Terapeuttiseen käyttöön tulevassa kompressiotuotteessa tulee aina olla CE-merkintä, joka kertoo tuotteiden täyttävän niitä koskevien EU:n turvallisuus- ja terveysdirektiivien vaatimukset ja että tuotteet ovat läpikäyneet myös mahdollisesti vaaditut tarkistukset. Lisäksi tuotteessa tulee olla ilmoitettuna tuotteen tarkka kompressiopaine (mmHg), jonka perusteella tuote valitaan oikeaa käyttötarkoitusta / oireen hoitoa varten.

Huom! Konsultoi tarvittaessa asiantuntijaa (lääkäri, fysioterapeutti) ennen kuin alat käyttämään kompressiotuotteita hoitotarkoituksessa.